Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Gold Partners Aspida Cyber Security και Blue Soft & IT

Η Aspida Cyber Security, μέλος του Ομίλου Aspida, ανακοινώνει τη συνεργασία της ως “Gold Partner” με τον κορυφαίο κατασκευαστή λογισμικού ασφαλείας Bitdefender ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο από την Blue Soft & IT με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών cyber security.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με την καινούρια συνεργασία σε μία εποχή που η αποτελεσματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πιο σημαντική από ποτέ” δήλωσε ο CEO του Ομίλου Aspida, Πάνος Γ. Μωραίτης.

Το μεγαλύτερο κίνδυνο των εταιριών αποτελούν σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις με αποτέλεσμα την κλοπή εμπιστευτικών δεδομένων ως και την απώλεια λειτουργίας υπηρεσιών με καθημερινά περιστατικά παγκοσίως. Σύμφωνα με έρευνα του World Economic Forum, το 2015 το κόστος των κυβερνοεπιθεσεων έφτασε τα 3 τρισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση τους αλλά και ολόκληρη την εικόνα εταιριών επηρεάζοντας την αξιοπιστία τους.

Η Aspida Cyber Security μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ευπάθειες υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων εταιριών κάθε κλάδου, παρακολουθώντας διαρκώς τις υποδομές ώστε να αντιμετωπίζει κατάλληλα μια κυβερνοεπίθεση. Επιπλέον, παρέχει εκπαίδευση στους χρήστες μιας εταιρίας ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να προλαβαίνουν κακόβουλες ενέργειες, καθώς έχουν αποδειχτεί να είναι υπεύθυνοι για τα περισσότερα συμβάντα τέτοιου τύπου.

H Bitdefender είναι o ταχύτερα αναπτυσσόμενος κατασκευαστής λογισμικού ασφαλείας, με πολλές συνεχόμενες διεθνείς πρωτιές και βραβευμένη τεχνολογία. Πρωτοπόρος από το 2001 έως σήμερα, καλύπτει πάνω από 500 εκ. χρήστες παγκοσμίως, με προϊόντα αιχμής σε τεχνολογίες anti-virus και security, τόσο σε περιβάλλον home/office όσο και σε περιβάλλοντα virtualization, cloud ή mobile.

Η Aspida Cyber Security είναι μέλος του Ομίλου Aspida που εξειδικεύεται στη διαχείριση ρίσκου που αφορά στην ανθρώπινη ζωή και περιουσία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις. Ο Όμιλος Aspida παρέχει υπηρεσίες φυσικής φύλαξης και ασφάλειας, παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Aspida Cyber Security: http://cyber.aspida.org

Όμιλος Aspida: http://aspida.org